Om Landmark

Landmark er et foretagende, der er ejet af dets medarbejdere. Vi har hovedkontor i San Francisco i USA og tilbyder programmer, der udfordrer de konventionelle synspunkter og mønstre i forhold til beslutningstagning. Programmerne giver deltagerne nye redskaber – og sågar nye måder at bruge sproget på – der skaber væsentlige ændringer og giver et nyt syn på, hvad der er muligt. Det gør deltagerne i stand til at finde nye muligheder for effektiv handling i dagligdagen. Udover at blive i stand til at nå højere standarder vil de udvikle en evne til at tænke og handle ud over de eksisterende grænser eller paradigmer.

Resultaterne af denne selvransagelse og udvikling er sammenfattet i Landmarks programmer, der både tilbydes i den offentlige og private sektor med en unik og gennemprøvet indlæringsmetode.

Landmark Forum er fundamentet for alle Landmark programmer. I mange tilfælde har folk, der har deltaget i Landmark Forum, valgt at gå videre med nogle af overbygningsprogrammerne, der er udformet, så de dækker specifikke interesseområder som f.eks. familie og kommunikation.

Landmarks programmer tilbydes i mere end 125 byer verden over. Det årlige antal deltagere gør Landmark til en af de største og mest væsentlige og alsidige ”uddannelsesinstitutioner” i verden.

Landmark Worldwide

Få et ekstraordinært liv
Omdefinér hvad der er muligt