Ekspert udtalelser

Dr. Norbert Nedopil

Uddrag vedrørende Landmark Forum fra

(1) en videnskabelig undersøgelse af “ukonventionelle programmer i Tyskland, der handler om personlig vækst og evnen til at klare sig igennem livet” af professor Heinrich Kufner, professor Norbert Nedopil og professor Heinz Schoch, der er rekvireret af delstaten Bayern og udgivet den 30. juni 2002 af Universitet i München og

(2) en undersøgelse fra 1995 om Landmark Forum af dr. Nedopil, der var indbefattet i undersøgelsen fra 2002.

Landmark Education er en kommerciel udbyder af metoder, der handler om, hvordan man klarer livet, og som adskiller sig fra de almindelige tilbud om professionel terapi og rådgivning. Landmark Education opererer inden for de tyske juridiske normer. Landmark Education er en virksomhedsorganisation og ikke en religion. Landmark Education er ikke i offentlighedens søgelys.

Der skulle ikke være nogen juridiske konflikter i forbindelse med deres aktiviteter og ingen uregelmæssigheder i forbindelse med civilret.

Deltagerne i Landmark Educations programmer er alle modne, mentalt stabile, sunde, succesrige personer med en relativ høj socio-økonomisk status. De har et højt uddannelsesniveau, er fagligt integreret og ansat i gode stillinger. Forud for deres deltagelse i Landmark Forum er det kun relativt få personer, der har personlige problemer, og de fleste lider hverken af psykologiske forstyrrelser eller lidelser. Der var ingen deltagere i kurset, der led af indlysende og alvorlige psykologiske problemer. Landmark Education nægter udtrykkeligt at lade sådanne personer deltage i kurser og sorterer dem fra i ansøgelsesskemaet og i starten af kurserne.

Al deltagelse er frivillig, og deltagerne kan altid forlade kurserne når som helst, de måtte ønske det. Der er ingen begrænsninger af den personlige frihed, og reglerne kan på ingen måde karakteriseres som værende manipulerende.

I henhold til Landmark Education er formålet at sætte deltagerne i stand til at undersøge de antagelser om deres liv, som de endnu ikke har undersøgt og derved skabe nogle omstændigheder, der kan styrke og effektivisere deltagernes liv. Landmark Education lærer dem ikke “den endelige og eneste sandhed”. Deltagerne i de forskellige kurser får ikke løfte om, at de vil opnå nogle konkrete resultater.

Programmet består i stedet af en ontologisk undersøgelse i form af samtaler, der bliver ført mellem deltagerne og instruktøren på en måde, der minder om en “Sokratisk dialog”. Deltagerne kan vælge at gå aktivt ind i samtalerne eller at være tilhørere. Der er kun få øvelser, hvor deltagerne kommunikerer med hinanden. De fleste andre kurser består også af sådanne filosofiske undersøgelser.

Det primære formål for Landmark Forums deltagere er at opnå viden om sig selv og selverkendelse og at skabe successtrategier til at opnå personlige og faglige mål. Landmark Educations mål om at øge selvtilliden i samspillet med andre (relationer mellem mennesker) og forbedre evnen til selvassertion (produktivitet) svarer til deltagernes behov og er tydeligt anført. Landmarks målsætninger har vist sig at være opnåelige for deltagerne.

Den teoretiske model, som Landmark Forum er baseret på, tager udgangspunkt i, at strukturen for fremtidige hændelser kan vurderes i visse talemønstre. Tilgangen til fremtiden anses også som en særlig måde at betragte sproget i forholdet til ontologien. Kernen i Landmark Forum bygger på en bestemt måde at betragte sproget på, hvor sproget ikke anvendes i dets egentlige funktion, men snarere som et middel der direkte forårsager virkeligheden. Under selve processen bliver arbejdet for eksempel udført ved hjælp af løfter og tilkendegivelser, hvor det at tale får en uafhængig, konstitutiv funktion ud over det, der bliver sagt. Deltagerne forventes således erhverve sig en kompetence til at skabe deres fremtid uafhængig af fortidens begrænsninger.

På grundlag af den empiriske undersøgelse, kan man sige, at Landmark Education på ingen måde udsætter dets deltagere for nogen sundhedsmæssig risiko eller fornægter deres fri vilje og juridiske integritet. Ifølge dr. Nedopil findes der heller ikke nogle beviser på, at Landmark Forum på nogen måde skulle være skadelig.

Dr. Nedopil sagde, at han “ikke på nogen måde kunne se en adfærd, der kunne sætte Landmark Forum i forbindelse med en såkaldt [psycho] sekt.” Han tilføjede, at de faktorer, der kunne tyde på en klassificering af Landmark Forum som en psycho-kult, ikke kunne påvises. Han kunne heller ikke se, at nogen at de kriterier, som man normalt anvender til at identificere sekter, var til stede under hans iagttagelse af Landmark Forum.

Visse eksperter (uden personlig viden om Landmarks programmer), der stiller sig kritiske over for Landmark Education, har en tendens til at fremkomme med fordomsfulde meninger. De projicerer ofte deres almene viden om ukonventionelle psykologiske og sociale teknikker over på Landmark Education.

De risici, som disse eksperter finder frem til, er hverken slet ikke bekræftet af de personer, der har personlig erfaring med Landmark Education, eller eksisterer kun i enkelte, isolerede tilfælde. Selv udsagn fra personer, der har forladt et Landmark-program, retfærdiggør ikke disse kritiske eksperters evaluering.

Landmark Educations målsætninger er primært rettet mod den enkelte kunde. De tilbudte kurser skal ses som undersøgelser, der udføres i en gruppe, og som har til formål at hjælpe deltageren til at tænke selv og blive mere kreativ. Organisationen har ikke defineret et mål, der vedrører selve organisationen.

Landmark Education udbreder ikke et specielt syn på verden eller en ideologi. Kurserne er imidlertid baseret på en forståelse af mennesket, som stammer fra “filosofiske” overvejelser.

Organisationen ejes af medarbejderne, som den har normale relationer til.

De tilrettelagte kurser ligger prismæssigt mellem DEM 850 og 1.500. Deltagelse i kurserne kan aflyses helt op til starttidspunktet.

Landmarks kursusledere er uddannet internt. Deres kvalifikationer kontrolleres løbende. Kunderne informeres skriftligt om eventuelle sundhedsrisici. Hvis kunderne lider af visse sygdomme, råder vi dem til ikke at deltage i kurserne.

Forholdet mellem kunder og Landmark Education defineres kun via deres deltagelse i kurserne. Ingen kan blive “medlem” af organisationen. Der eksisterer ingen regler eller regulativer om, hvordan kunders, medarbejderes eller tredjeparts kritik skal behandles.

I løbet af Landmark Forums kursus ændrede deltagernes holdning til Landmark Education og Landmark Forum sig væsentligt. Holdningsændringerne gik lige fra en indledende skepsis og afventende passivitet til ønsket fordomsfrihed og stor begejstring. Kurset er meget underholdende, så de mange timer med ekstrem koncentration er til at holde ud.

Det kan fastslås, at Landmark Education på ingen måde udsætter dets deltagere for nogen sundhedsmæssig risiko eller fornægter deres fri vilje og juridiske integritet. Der findes ingen beviser på, at Landmark Forum er skadelig.

Der kunne ikke påvises nogen form for adfærd, der på nogen måde kunne karakterisere Landmark Forum som en såkaldt psycho-sekt eller kult.

De faktorer, der ville kunne klassificere Landmark Forum som en psycho-sekt eller kult, kunne ikke konstateres. De kriterier, som man normalt anvender til at identificere sekter eller kulter var heller ikke til stede under iagttagelser af Landmark Forum.

Dr. Nedopil konkluderede, at på baggrund af hans erfaring, opnået ved samvær med medlemmer af sekter and kulter og ved vurdering af de sundhedsrisici, som sekter og kulter kan indebære, kunne han ikke konstatere tilsvarende metoder eller ideologier anvendt af Landmark Forum.

Landmark Worldwide

Få et ekstraordinært liv
Omdefinér hvad der er muligt